Vad behöver ert företag hjälp med?

Exempel på hur I-CON kan stötta ert företag.

Digital strategi

Grunden till att bli framgångsrik online läggs genom att man ser över hela sitt digitala ekosystem.

Detta innefattar alltifrån att identifiera målgrupper, den egna webbplatsen, sociala medier, rätt kanalval för kommunikation och annonsering - men berör också företagets organisation och kultur.

Ni får hjälp att komma igång, vi ritar upp kartan tillsammans med er och vi ser till att stötta er steg för steg - så länge ni har behov för detta.

Rapportering & analys

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Google Analytics, Nyhetsbrev...Det kan bli en utmaning att hålla koll på trafik och utfall i från alla digitala aktiviteter.

Utefter ert mätbehov skapar vi digitala, interaktiva rapporter där vi samlar ert företags alla aktiviteter och kanaler så att ni kan gå in och följa era viktigaste KPI:er -i realtid- på ett ställe.

Självklart supportar vi även med att sätta de viktigaste mätpunkterna samt tolka och lära er av resultaten.

Marknadsföring

Kommunikation, annonsering och innehållsskapande i de digitala kanaler som är relevanta för ert företag - utifrån er organisations sammansättning och förutsättningar.

Vi hjälper er med allt ifrån att starta upp och koppla samman konton för kommunikation och annonsering i kanalerna, att agera bollplank, till att löpande eller ad hoc skapa content i olika former.

Kravställning & Projektledning

Digitala beställningar och projekt blir ofta komplexa då de inte sällan involverar olika intressenter inom organisationen, i kombination med en eller flera externa samarbetspartners och byråer.

Vi ser till att ta på oss den oberoende hatten som utvärderar och kravställer beställningen efter företagets behov och är med och driver ert projekt i hamn.

Målgruppsanalys

Är målet att ni ska nå "alla"? Är det kanske lite luddigt vilka era faktiska kunder är - eller var man bäst når dem? En målgruppsanalys identifierar era viktigaste kundgrupper och ger en bättre koll på hur och var de rör sig.

För en fördjupad förståelse skapar man sedan personas som visualiserar era nyckelkunders personligheter, värderingar, problem osv. Med dessa insikter blir det lättare att skapa effektiv, riktad kommunikation och marknadsföring som skapar konverteringar.

Kanalstrategi

Nej. Framgång online kommer sällan ifrån att ett företag har konton i alla sociala nätverk. Närvaro i kanaler där målgruppen rör sig är viktigt och att man har koll på hur man ska använda kanalen för att kommunicera med mottagarna är ännu viktigare. Dessutom kan det vara smartare att briljera i en kanal än att ha en halvtrött närvaro i flera.

Vi ser till att ni har fokus på de kanaler som är viktiga för ert företag och sätter en strategi för vad som ska kommuniceras i dessa.


Detta är I-CON


Feature Image 3

Anna Islander

Affärsutvecklare | Marknadsförare

Referenser

Företag som vi har stöttat i strategiska och operativa digitala frågor

Kontakta

Behöver du sätta en kanalstrategi? Redo för en AI-uppgradering av er marknadsföring? Behöver er marknadsavdelningen en extra resurs? Ta första steget idag!

.