Vad behöver ert företag hjälp med?

Exempel på uppdrag I-CON kan hjälpa till med

Digital strategi

Grunden till att bli framgångsrik online läggs genom att man ser över hela sitt digitala ekosystem.

Detta innefattar alltifrån att identifiera målgrupper, den egna webbplatsen, sociala medier, rätt kanalval för kommunikation och annonsering - men berör också företagets organisation och kultur.

Ni får hjälp att komma igång, vi ritar upp kartan tillsammans med er och vi ser till att stötta er steg för steg - så länge ni har behov för detta.

Marknadsföring

Kommunikation, annonsering och innehållsskapande i de digitala kanaler som är relevanta för ert företag - utifrån er organisations sammansättning och förutsättningar.

Vi hjälper er med allt ifrån att starta upp och koppla samman konton för kommunikation och annonsering i kanalerna, att agera bollplank, till att löpande eller ad hoc skapa content i olika former.

Rapportering & analys

Facebook, YouTube, Google Analytics, Nyhetsbrev...Det kan bli en utmaning att hålla koll på trafik och utfall i från alla digitala aktiviteter.

Utefter ert mätbehov skapar vi digitala, interaktiva rapporter där vi samlar ert företags alla aktiviteter och kanaler så att ni kan gå in och följa era viktigaste KPI:er -i realtid- på ett ställe.

Självklart supportar vi även med att sätta de viktigaste mätpunkterna samt tolka och lära er av resultaten.

Kravställning & Projektledning

Digitala beställningar och projekt blir ofta komplexa då de inte sällan involverar olika intressenter inom organisationen, i kombination med en eller flera externa samarbetspartners och byråer.

Vi ser till att ta på oss den oberoende hatten som utvärderar och kravställer beställningen efter företagets behov och är med och driver ert projekt i hamn.

Målgruppsanalys

Är målet att ni ska nå "alla"? Är det kanske lite luddigt vilka era faktiska kunder är - eller var man bäst når dem? En målgruppsanalys identifierar era viktigaste kundgrupper och ger en bättre koll på hur och var de rör sig.

För en fördjupad förståelse skapar man sedan personas som visualiserar era nyckelkunders personligheter, värderingar, problem osv. Med dessa insikter blir det lättare att skapa effektiv, riktad kommunikation och marknadsföring som skapar konverteringar.

Kanalstrategi

Nej. Framgång online kommer sällan ifrån att ett företag har konton i alla sociala nätverk. Närvaro i kanaler där målgruppen rör sig är viktigt och att man har koll på hur man ska använda kanalen för att kommunicera med mottagarna är ännu viktigare. Dessutom kan det vara smartare att briljera i en kanal än att ha en halvtrött närvaro i flera.

Vi ser till att ni har fokus på de kanaler som är viktiga för ert företag och sätter en strategi för vad som ska kommuniceras i dessa.


Detta är I-CON

.

Feature Image 3

Anna Islander

Affärsutvecklare | Marknadsförare

Hej! Anna, heter jag som står bakom I-CON. Med många års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling & marknadsföring - de senaste 6 åren med huvudinriktning på de digitala kanalerna - startade jag 2019 upp som frilansare som hjälper företag med olika frågeställningar och utmaningar inom marknadsföring, affärsutveckling och analys.

Den digitala utvecklingen går hissnande snabbt och det är inte alltid lätt att veta eller kunna välja vilka kanaler att synas i, vilka verktyg man bör använda, vilken kompetens som behövs eller sätta hur man ska följa upp resultatet av sina insatser.Med erfarenhet, ett grundligt och systematiskt tillvägagångssätt och en helikoptervy på helheten stöttar jag företag som, på ett sätt eller annat, kört fast i digitala frågeställningar, är i behov av en projektledare eller som idag saknar tillräckligt med digital kompetens inhouse.

Så skicka iväg ett ett meddelande eller connecta med mig på LinkedIn så kollar vi på hur ett samarbete skulle kunna se ut och hur jag kommer kunna hjälpa ert företag fånga de rätta vågorna för just er och er verksamhet.

Referenser

Företag som vi har stöttat i strategiska och operativa digitala frågor

Hur kommer vi igång?

Börja med att ta kontakt!

.